MARMARİS

Ege ile Akdeniz’in buluşma noktası: Marmaris!

Akdeniz’in Türkiye ile Yunanistan arasında kalan kısmı Ege denizi’dir. İki komşu böyle anarlar Akdeniz’in aralarında kalan bu bölümünü. Ege Denizi Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Karadeniz’e bağlanır.

Türkiye hem Akdeniz’e hem de Ege’ye kıyıları olan bir büyük yarımada. 

“Ege denizi Akdeniz’in neresinde başlar ya da biter?” sorusunun cevabı Marmaris’tir. Marmaris ince uzun bir yarımada olarak Akdeniz’le Ege’yi ayırır. Zengin tarihi ve güzel doğası ile Marmaris Yarımadası bu coğrafi konumuyla her zaman Akdeniz Uygarlığı’nın

önemli bir parçası oldu.

Akdeniz Adaları ve Avrupa Anakarası’nın kıyıları ile Doğu Akdeniz arasındaki suyolu uygarlığın gelişmesinde büyük rol oynadı.

Ticaret gemileri doğuya ya da batıya gidip dönebilmek için Ege’yi geçmeliydiler. Bunun en kısa ve güvenli yolu Anadolu’nun Ege kıyılarına ulaşmak veya bu kıyalardan demir alarak denize açılmaktı. Gerisi daha kolaydı. Ege kıyıları sayısız girinti ve çıkıntılarla, yani limanlarla doluydu. Sert rüzgarlara, fırtınalara karşı güvenli bir suyolu!

Akdeniz, Karadeniz gibi çok balık veren bir deniz değildi. Hiçbir zaman böyle olmadı. Akdeniz insanları denizden ve karadan sağladıkları ile beslenebiliyorlardı. Bilinen tarih boyunca böyleydi. Günümüzde de böyle.

Az balık veren Akdeniz çevresinde yaşayan toplulukları ticarete zorladı. Dünyada deniz ticareti Akdeniz’le gelişti. Tabii gemicilik de…

Besin kaynağı olarak çok cömert olmayan Akdeniz suyolu olarak çok elverişliydi. Kıyıların coğrafi yapısı o zamanın deniz taşıtlarının işini kolaylaştırıyordu. Ege ve Akdeniz kıyılarında limanlar, limanların etrafında kentler kuruldu ve hızla geliştiler. Günümüz uygarlığının yapıtaşları üst üste konulmaya başlandı. Büyük Akdeniz-Ege Uygarlığı doğdu.