Martab Nedir ?

Geri

03.01.2008 tarih ve 26745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 4. Maddesine göre kurulan MARTAB; yetki sınırları içerisinde yer alan tüm bölge için çalışan, yıllardır herkesin önemle vurguladığı  “birlikte çalışarak birlikte tanıtım yapma” konusunda önemli adımlar atan, kamu kurumlarının ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir “kamu kurumu”dur. 2014 yılı içerisinde Köyceğiz ve Datça Belediyesi’nin Birliğimize katılımıyla birlikte etki alanı genişleyerek bölgenin bütüncül bir anlayışla tanıtılması ve turizm çeşitliliğinin arttırılmasında önemli bir noktaya gelinmiştir. 

Martab'ın Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen doğal üyeleri;

Marmaris Belediyesi (Kurucu Üye)

Köyceğiz Belediyesi ( Katılımcı Üye)

Datça Belediyesi (Katılımcı Üye) 

Martab'ın yasayla belirlenen tüzüğüne göre diğer meclis üyeleri;

Marmaris Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi ve Datça Belediyesi ile alandaki Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm Belgeli konaklama tesislerinin ve Deniz Turizm Tesislerinin temsilcilerinden oluşur.

Martab Encümenini oluşturan üyeler;

- M. Ali ACAR Birlik Başkanı
- Hakkı Şevket BAYINDIR Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi
- Acar ÜNLÜ Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi
- Mehmet OKTAY Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi
- Nuriser EROL Köyceğiz Belediyesi Meclis Üyesi
- İsmail YILDIZ Turizm sektörü temsilcisi
- Murat AZGUN Turizm sektörü temsilcisi