Görev ve Amaçları

Geri

MARTAB, bölgemizin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla korunmasını, geliştirilmesini, tanıtımını, kültür ve turizme yönelik sosyal-teknik altyapının kurulmasını ve işletilmesini sağlayacak.

Turizm sektörü temsilcileri ile Muğla İl Özel İdaresi'nin de üyesi olduğu MARTAB, sınırları içerisinde kalan alanlarda ortak hareket ederek hizmet kalitesinin yükseltilmesini, sorunları belirleyip çözüm yollarını bulmayı, doğanın korunmasını, çevre koruma faaliyetlerini arttırmayı ve tanıtımda uzman kadrolarla kalıcı çalışmalar ortaya koymayı amaçlıyor.

Bir kamu kurumu hizmeti görecek olan MARTAB, yasalarla belirlenen hizmet alanında yerel yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerini ve bürokratları bir araya getirerek sorunlara en gerçekçi ve kalıcı çözüm yollarını bulacak.

MARTAB'ın Tüzük'te belirtilen amaçları / Madde 5

- Birliğin amacı Marmaris Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır.

- Birlik bu amaçla her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, ulusal ve uluslararası faaliyet ve organizasyonlara katılabilir, yetkili makamlardan gerekli izin almak suretiyle ulusal ve uluslararası ortaklık kurabilir.