Neler Yapacak ?

Geri

- Gökova Belediyesi'nden Bozburun Belediyesi'ne kadar bölge içerisindeki tüm mahalli idareler ile büyük ve küçük çaplı işletmeleri bir araya getirerek bölgenin sorunlarının çözümüne ve tanıma yönelik ortak kararlar alacak.

- Kararların uygulanmasında ortak bütçe kullanılarak kalıcı çözümler üretilmesinde önemli bir aşama kaydedilecek.

- En etkin tanıtım yöntemi olan "yerinde tanıtım" için bölge halkını, turizmcileri, personeli bilinçlendirmeye yönelik olarak turizm uzmanlarının ve akademisyenlerin birlikte hazırlayacağı projeler hayata geçirilecek.

- Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik projeler hazırlanacak. Birlik sınırları içerisindeki bölgenin turizm dökümü çıkarılarak geleceğe yönelik çalışmalarda istatistiki veriler dikkate alınacak. Ayrıca bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş ve alternatif turizm imkanı kabul edilen değerlerimiz araştırılarak tanıtımı sağlanacak.

- Yalnızca şehir ve belde merkezlerinin değil, köylerimizin ve kırsal kesimlerimizin sahip olduğu zenginlikler ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınacak, korunmaları ve turizme kazandırılmaları için gerekli çalışmalar başlatılacak.

- Bölgemizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için bütçeden kaynak ayrılarak tanıtım çalışmaları için uzman ekipler görevlendirilecek.

- Meclis üyesi belediye başkanları ve köy muhtarları arasında iletişim ağı oluşturularak turizm alanındaki sorunlara ve acil durumlara yönelik hızlı ve etkin karar alma mekanizması kurulacak.