Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Birlik tüzüğünün 11. maddesinde yer alan “Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarının ilk haftasında olağan olarak birlik merkezinde toplanır.” hükmü ne göre Birlik meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı  28.05.2010 Cuma günü saat 14.00’te Maritim Hotel Grand Azur Toplantı Salonunda yapılacaktır. Meclis Olağan Topalntı Gündemi;

1-Yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3-“İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 2005/62 sayılı genelgeleri “....3 üncü maddesinde yurtdışı görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınması gerektiği belirtilmiştir. Toplantı dönemi bakımından meclis kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurtdışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde, görevlendirmenin belediye başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk toplantısında belediye meclisine bilgi verilmesi” hükmü gereğince 2009 yılı Aralık ayı ve 2010 yılı Mayıs ayına kadar olan faaliyet döneminde yurt dışına yapılan görevlendirilmelerin bilgilendirmesi konusunun görüşülmesi;
4- Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 Maddesi Gereğince2009 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi;
5- Birlik Tüzüğünün 14. maddesi “ Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer.” hükmü gereğince Plan Bütçe Komisyonu Seçiminin yapılması;
6- Birlik Tüzüğünün 15. maddesi “Birlik encümeni,   birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 6 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır.” hükmü gereğince Birlik Encümen Seçiminin yapılması;
7-Kapanış.

Galeri