Koylarda Denetimler Arttırılacak

Yenigün - Göcek koyları başta olmak üzere Muğla kıyılarındaki tüm koylardan koruma kullanma dengesi için yararlanılması için alınacak önlemler belirlendi.

Ülkemiz turizminde önemli bir yeri bulunan Muğla kıyılarında, denizlerin ve koyların her türlü kirlilikten korunmasına yönelik toplantıda, Muğla'da uygulamaya konulan örnek koruma projeleri ele alınırken, alınması gereken yeni önlemler belirlendi.
Muğla Valisi Fatih Şahin Başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile Fethiye ve Dalaman Kaymakamlan, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TURMEPA, Denizcilik Müsteşarlığı, Fethiye ve Göcek Liman Başkanlığı, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu İl Müdürlüğü, Özel İdare Genel Sekreterliği, Göcek Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Fethiye ve Marmaris Deniz Ticaret Odası, TURÇEV İl Temsilcisi ve Göcek Tekne Taşıyıcıları Kooperatifi temsilcileri katüdı.
Toplantının açılışında konuşan Muğla Valisi Fatih Şahin, "Göcek ve çevresindeki koylar, Dünya harikası ve dünya mirası olarak kabul edilebilecek eşsiz güzellikteki yerlerimiz, Bu gibi yerlerden doğayı bozmadan koruma kullanma dengesi içinde, yararlanılması gerekiyor. Bunun için de koylarımızın daha temiz tutulması ve atıklann da doğayı kirletmeyecek şekilde toplanılması konusu çok önemli. Yeni uygulamalar sabır ve öz veriyle çalışma ister. Tüm kişi ve kuruluşlarla iş birliği yaparak doğayı ve koylarımızı korumada azami duyarlılık göstereceğiz" dedi.
Toplantıda, Göcek koylan ve diğer koylann korunmasına ilişkin olarak şimdiye kadar yapüan çalışmalar, Vali Yardımcı Recep Yüksel tarafından özetlendi.
Toplantıda, deniz araçlannın "Katı ve Sıvı Atıklarının Alınması" konusuyla, 4 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe konulan "Göcek Körfezi ile Göcek-Dalaman Koylan Koruma ve Kullanma Usul ve Esaslan" üzerinde duruldu. Göcek ve Dalaman Koylannın, sezon başında alman önlemlerle daha temiz tutulması için yapılacak çalışmalar belirlendi.
Atık alt yapısının geliştirilmesinin de konuşulduğu toplantıda, son dönemde Çevre ve Orman Bakanlığı, Valüik ve yöredeki belediyelerce başanlı çalışmalann yapıldığı, bundan sonra da aynı çalışmalara hız verilmesi, koylardaki denetimlere, Denizcilik Müsteşarlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince devam edilmesi, aynca Valilikçe oluşturulacak ekiplerin de denetimlerini sürdürmeleri, Mavi Kart uygulamasının sürdürülmesi kararlaştınldı.
Toplantıda Göcek Körfezi ile Göcek- Dalaman Koylan başta olmak üzere, Muğla kıyılarındaki tüm koyların, kamu . kurum ve kuruluşlanmn yanı sıra • sivil toplum kuruluşlanyla da işbirliği ve dayanışması içinde büyük duyarlılıkla korunarak kullanılması yönündeki kararlılık da vurgulandı.

Galeri