T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberliği Sınavları Duyurusu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca; Bursa, Denizli, Erzurum ve Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde ülkesel nitelikte Profesyonel Turist Rehberliği Kursları açılacaktır.

KURSLARIN NİTELİĞİ
Bursa’da ; Arapça, Bulgarca, Danimarkaca, Farsça, Fince, İbranice, İsveççe, Norveççe, Yunanca,
Denizli’de; Çince, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Urduca,
Erzurum’da; Arapça, Farsça, Gürcüce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça,
Sivas’ta; Almanca, Fransızca, İngilizce, Arnavutça, Romence, Sırpça, Slovakça, dillerinde yapılacaktır.
 
SINAV YERİ VE SINAV TARİHLERİ 
Sınav Yapılacak İl                 Sınav Tarihi
Sivas                                       14-18 Eylül 2010
Erzurum                                   20-24 Eylül 2010
Denizli                                     04-08 Ekim 2010
Bursa                                       18-22 Ekim 2010
(Sınav yeri ve saati T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınweb sayfasında ayrıca duyurulacaktır.)
 
SINAVLARIN ŞEKLİ
Sınavlar, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 15. maddesine göre yapılacaktır.
 
SINAVLARA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak,
-En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak (Yurtdışında öğrenim görmüş olanların -denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.),
-Sınava gireceği dil veya dilleri iyi derecede bilmek,
-Sabıka kaydı bulunmamak (Beyan esas alınacaktır)
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Sınav Başvuru Formu,
- Diplomanın, Geçici Mezuniyet Belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesinin aslı yahut onaylı örneği,
- Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,
- Varsa son beş yıl içerisinde alınmış en az (C) seviyesinde KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Heykel Şubesi TR370001001233034831705010 iban no’lu Turizm Gelirleri hesabına yatırılacak 120.00.-TL (Yüzyirmitürklirası)’na ait banka dekontu (Sınavlar için yatırılmış ücretler sınava girilmese dahi iade edilmeyecektir.)
 
BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ
Sınava katılacak adayların, aşağıda adresleri yazılı İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden veya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı web sayfasından (www.kulturturizm.gov.tr) temin edecekleri Sınav Başvuru Formunu doldurarak başvuru için gerekli belgelerle birlikte, 26 Temmuz-13 Ağustos 2010 tarihleri arasında sınava girecekleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (13 Ağustos 2010 tarihinden sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
 
* Adaylar ancak bir ilde yapılan sınava katılabilirler. Başka dilden/dillerden olsa dahi diğer illerde açılan sınavlara katılamazlar. Katılmış olanların ikinci ilde katılmış olduğu sınavı iptal edilir. Ancak, aynı ilde birden fazla dilden sınava katılabilirler, bunun için de her bir dil için ayrı ayrı ücret yatırmaları gerekir.
 
* Her aday sınavı girip kazandığı il’de düzenlenen kursa devam etmek zorundadır. Diğer illerde devam eden kurslara nakil işlemi yapılmayacaktır.
 
ADAYLARIN BAŞVURACAKLARI ADRESLER
 
BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Darphane Mahallesi Osmangazi Caddesi No: 18 Tophane- Osmangazi Bursa
Tel : (0 224) 221 23 77 - 220 70 19    Faks : (0 224) 220 42 51
 
DENİZLİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Uçancıbaşı Mahallesi 554/1 Sokak No: 2 Denizli
Tel : (0 258) 264 39 71    Faks : (0 258) 264 76 21
 
ERZURUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Cemal Gürsel Caddesi No: 9 ERZURUM
Tel: (0 442) 235 09 25 – 233 71 99   Faks: (0 442) 223 07 71
 
SİVAS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Kültür Merkezi  Halil Rıfat Paşa Mahallesi Mumbaba Caddesi Sivas
Tel : (0 346) 223 59 08 – 223 78 48    Faks : (0 346) 223 92 99
 
Başvuru Formunu Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız 

Galeri