İngiltere'de Büyükler, İflaslardan Küçükleri Sorumlu Tutuyor

Turizm Gazetesi - Son bir yıl içinde onlarca acente ve operatörün iflas ettiği İngiltere’de batışların nedenleri tartışılmaya devam ediyor.

Pazarın önde gelen büyük grupları, bu süreçlerden hesapsız hareket eden küçük ve orta ölçekli şirketleri sorumlu tutarken, özellikle dinamik paket tur pazarına işaret ediyorlar.

 Pazarda hesapsız hareket eden ve mali güçleri olmayan küçük grupların ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayan yöneticiler iflaslarda ikinci önemli konunun da yine bu şirketlerin hızlandırdığı dinamik paket tur pazarındaki dengesizlikler olduğunu ileri sürüyorlar.

Ülkede yayınlanan seyahat dünyası gazetelerinden TTG’nin çalışmasında bazı açıklamalarda bulunan TUI’nin finans işlerinden sorumlu yöneticisi Paul Bowtell, pazarda ucuza bulunan koltukların küçük operatörler tarafından toparlandığını, kısa sürede satışa başladıklarını, kar marjları ile birlikte pazardaki dengeleri de bozduklarını ileri sürdü.

 Öte yandan Sunvil'den Noel Josephides de esas sorunun bu şirketler tarafından çok hızlı şekilde büyütülen dinamik paket tur pazarında olduğuna işaret etti. Josephides, bu şirketleri çok yoğun biçimde alıma geçtiklerini be bir anda pazarda rasyonel olamayan fiyatlara satmaya başladıklarını söyledi.

Güvence istikrar getirir

Diğer yandan pazardaki istikrarsızlık sorunu, artan iflaslarla daha da derinleşirken, büyük grupların tepe yöneticileri özellikle dinamik paket tur pazarında faaliyet gösterenlerin tamamının sivil havacılık ve ATOL kapsamına alınması, güvence sistemine kavuşmasının pazarı istikrara yönelteceğini vurguladılar.

Son iflaslarla birlikte yaşanan karmaşanın sivil havacılık ve ATOL’un sahip olduğu çizelge ve yönetmeliklerde de ciddi bir değişiklik gerektirdiğini vurgulayan uzmanlar da böylelikle pazarda suçlamalardan ziyade yapısal sorunların çözüme kavuşabileceğine işaret ediyorlar.

www.turizmgazetesi.com sitesinden alınmıştır.


Galeri