GEKA Doğrudan Faaliyet Desteğini Açıkladı

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 13 Ekim 2011 itibariyle Kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılması, yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması ve kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik eylemlerin başlatılması için bölgenin potansiyellerinin tespit edilmesine katkı sağlayacak 650.000 TL‘lik Doğrudan Faaliyet Desteği’ni açıkladı.

Tam Metin aşağıdadır.


T.C.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

GEKA

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİNİ

AÇIKLADI

 

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 13 Ekim 2011 itibariyle Kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılması, yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması ve kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik eylemlerin başlatılması için bölgenin potansiyellerinin tespit edilmesine katkı sağlayacak 650.000 TL‘lik Doğrudan Faaliyet Desteği’ni açıkladı.

 

Faaliyet teklifleri için Ajans tarafından sağlanan destek asgari 20.000 TL, azami 75.000 TL arasında olup faaliyet bütçelerinin en az %25, en fazla ise 0 ‘ü GEKA tarafından hibe olarak verilecektir. Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri, Yerel yönetimler, Birlikler, Üniversiteler, Odalar, Borsalar, Araştırma Enstitüleri, Vakıflar ve Dernekler uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiş olup Ajans tarafından belirlenen destek tutarları çerçevesinde faaliyet tekliflerinin 0’ünü hibe olarak alabileceklerdir.

 

Başvuruları 10.01.2012’de sona erecek olan Doğrudan Faaliyet Desteği’ne ilişkin Başvuru Rehberi ile gerekli diğer dokümanlarawww.geka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

Galeri