Öğrenci-Sektör Buluşması Muğla Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen “öğrenci –sektör buluşması” 21 Mart’ta gerçekleştirildi. Organizasyona çoğunluğu otel işletmesi 67 firma katıldı. Katılımcı firmalar arasında Antalya ve İzmir’den gelen firmalar da vardı.

Yüksekokul yöneticileri, 6 yıldır gerçekleştirilen organizasyonun katılımcı firma ve öğrenci sayısında en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekti. Üniversite yetkilileri organizasyonun amacının turizm bölümü başta olmak üzere üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlamak, sektör temsilcilerinin de öğrencilerle bir araya gelerek istediği nitelikte personel bulmasına katkı sağlamak olduğunu belirttiler.

Marmaris Turizm Birliği (MARTAB) da bölge turizmi açısından önem taşıyan bu etkinlikte bu yıl 3. kez yeraldı.  Birlik personeli Muğla Üniversitesi öğrencilerine ve organizasyonda yeralan işletme ve kurumlara MARTAB’ın çalışma alanı, yayınlarımız, projelerimiz hakkında bilgi vererek kurumsal tanıtım çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerin bölge turizmi hakkındaki olumlu veya olumsuz düşünceleri, görüşleri de Birlik personeli tarafından dikkatle not alındı. Önceki yıllarda bölge işletmelimizde staj olanağı bulan öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve olumlu sonuçlar hakkında bilgi alışverişi sağlandı. MARTAB temsilcileri Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ercan BALDEMİR ile de MARTAB’ın çalışma konularıyla ilgili bir görüşme yaptı. 

Galeri