Dünya arıcıları Marmaris'te Biraraya Geliyor

Marmaris'te 1-4 Kasım 2012 arasında, 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi düzenlenecek.
Kongre, gelen talep ve şikayetler doğrultusunda geçmiştekilerden farklı bir şekilde yapılacak Türkiye dışında yaklaşık 15 Ülkeden arıcıların katılacağı kongreye ilginin büyük olması bekleniyor. Dört gün sürecek kongrede, alanlarında uzman yeril ve yabancı bilimadamlarınca 45 bildiri sunulacak. Sektörün bütün paydaşlarının buluşmasıyla arıcıların teknik bilgi edinmesinin yanısıra uygulamaya ilgili konularda da tecrübelerini arttırması hedefleniyor.

 Bu yılkı kongrede "Arıcılık, Orman ve Çevre İlişkileri",  Arı Yetiştiriciliği ve Hijyen", "Ana Arı Yetiştiriciliği ve Damızlık, Kamu, Arı Sağlığı, Çam Balı Üretim Alanları, Çam Balı ve Çevre", "Apiterapi", Arı Ürünlerinin pazarlanması ve Markalaştırılması" konulan masaya yatırılacak.

 Bir yıllık hazırlık

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Zıya Şahin, kuruldukları günden bu yana yenilik ve teknolojik gelişmeleri üreticiye aktarmak için yoğun caba sarf ettiklerini söyledi. Şahin. 'Yetiştiricilerle bilim insanlarını her vesileyle biraraya getirmeye özen gösteriyoruz." dedi. Bilimsel çalışmaların sahaya yansıtılması için çalıştıklarını belirterek, 'Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresinin birincisini 2008, ikincisini ise 2010 yılında başarıyla gerçekleştirdik. Bu kongrelerde sadece Muğlalı üreticileri değil, diğer illerde analık faaliyeti yapan Üreticiler ve analıkla ilgili tüm sektörleri buluşturduk. Diğer kongremizin ardından bir yıl saha çalışması yaptık. Bu büyük etkinliği, üreticilerimizden gelen talep ve şikayetler doğrultusunda diğer kongrelerimizden çok daha farklı bir formatta yapacağız. Türkiye analığının teknik ve ekonomik sorunları konularında uzman ulusal ve yabancı kurum yetkilileriyle birlikte akademisyenlerin de desteciyle tartışma ve fikir alışverişi şeklinde ele alacağız." diye konuştu. Şahin, sözlü ve poster bildiriler sunulacağını da kaydederek. "Önceki kongrelerden farklı olarak ilave olan diğer bir kısım ise küçük çalışma ve tartışma gruplarıdır. Öğleden önceki bolümde ana topla nü salonunda bilimsel konular sunulacak. Yemek arasından sonra başlayacak olan ikinci bölümde, küçük salonlarda aynı anda farklı konular interaktif şeklide tartışılacak" diye konuştu

Galeri