MARTAB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Birliğimizin olağan meclis toplantısı 7 gündem maddesi ile Elegance otel'de yapııldı. Toplantı saygu duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tüzük gereği birlik encümeni seçilkdi. Gizli oylamayla yapılan seçimde Turunç Belediye Başkanı Ali Fuat Fidan, CHP İl Genel Meclis üyesi Dursun Kaplan, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Adaköy muhatrı Şükrü Denizhan, Marmaris Belediyesi Meclis üyesi Hakkı Şevket Bayındır ve Melih Baş encümen üyesi oldu. 2012 yılı bütçe kesim hesabı Plan ve Bütçe komuisyonu'na havale edildi.Birlik Başkanımız Ali Acar, kurumumuzun tanıtım çalışmaları ve fuarlar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Daha sonra Başkan Acar 2012 yılı faaliyet raporunu okudu ve oylaması için sözü meclis 2. Başkanı Ali Fuat Fidan'a bıraktı. Faalilyet raporu oybşrliğiyle kabul edildikten sonra 2. oturuma geçildi. İkinci oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen bütçe kesin hesabının raporu okundu ve rapor oybirliğiyle kabul edildi.

Galeri