İskoç Turist'e Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz

2008 yılından itibaren bölgemizin tanıtılmasına, hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve bölgemizde yaşanan turizm odaklı sorunları belirleyip çözüm yollarını bulamaya yönelik çalışmalarda önemli ölçüde katkı sağlayan MARTAB çalışanları olarak, bölgemiz halkının ve esnafının en önemli geçim kaynağı olan turizm sektörünü artan şekilde daha kaliteli bir hale getirmeyi amaç ediniyoruz.

Bunun  yanısıra; belediyelerin, turizm dernek ve birliklerinin, seyahat acentelerinin var gücüyle bölgemizi tanıtmak amacıyla gece gündüz demeden çalıştığına tanıklık ediyoruz. Fakat yıllardır sektördeki büyük sıkıntıların arasında olan, bilinçli esnaf ve denetimlerin eksikliğinden kaynaklandığına inandığımız bir takım problemler yaşanmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin en önemli tatil merkezleri arasında yer alan bölgemizde bu tarz problemlerin bir daha yaşanmaması için ilgili kurumların bir takım yasal düzenlemeler oluşturması gerektiğinin kanaatindeyiz.  Ayrıca meslek örgütlerini de bundan sonra bu tür olayların yaşanmasının önüne geçmek amacıyla gerekli tüm çalışmaları başlatmaları için devletimizin ilgili kurumlarıyla işbirliğine davet ediyoruz.

Yıllar önce Marmaris'in de içinde bulunduğu çeşitli bölgeler  "turizm alanı, SİT, ÖÇK"  gibi bölgenin doğal yapısını korumaya yönelik ve doğru olduğuna inandığımız yasalarla koruma altına alınmıştır. Bu sayede, turizm alanlarındaki doğal çevre her türlü zorlamaya karşın korunarak günümüze taşınmış ve bugün ülkemizin en değerli doğal mirasları haline gelmiştir.

Ancak, turizm alanları ilan edilirken ne yazık ki turizmin insani boyutu unutulmuş ve bu bölgelerdeki ticari yaşamın hangi şartlarda kimler tarafından yürütüleceğine yönelik herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. " Turizm alanı" ilan edilmiş olan bölgelerimizde nasıl ki bir takım mimari-fiziki uygulamalar "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları, Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" tarafından onay gerektiriyorsa ticari işletmelerin de kimler tarafından nasıl oluşturulacağı, personel yapısı özel bir takım kurallara bağlanmalıdır. Ülkemizde yaşadığımız ve gözlemlediğimiz olaylar, kuralların da tek başına yetmediğini, özellikle turizm bölgelerindeki işletmelerin son derece sıkı denetlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Dünya'nın incisi Marmarisimiz'de İskoç turist “Callum Eric Peter Copson” a yapılan bıçaklama olayını birlik çalışanları olarak şiddetle kınıyor, ülkemizin ve bölgemizin adını sarsan bu olayın sorumlularına büyük yaptırımlar uygulanmasını umuyoruz.  Bu çirkin saldırı kişisel bir saldırı ve adi bir olay gibi düşünülmemelidir. Ülkemizin Kültür ve Turizm Bakanlığı, otelcileri, acenteleri, turizm birlikleri, belediyeleri, valilikleri turizm bölgelerimizin tanıtımı için her türlü çalışmayı yaparken, bir işyeri sahibinin küçücük ticari bir anlaşmazlık nedeniyle ülkemizin adına bu kadar ciddi boyutta zarar vermesine en ağır yasal yaptırımlar uygulanmalıdır.  Hatta SİT alanında en küçük bir tadilatı nedeniyle vatandaşın ağır ceza mahkemesinde yargılandığı ülkemizde, bu tür suçların da aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiği inancındayız.

MARTAB Çalışanları

Galeri