Dünya İnsan Hakları Günü

MARTAB  Başkanı Ali Acar, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Acar’ın mesajı şöyle;

“Temelinde insanların eşit derecede yaşam haklarına sahip olduğu görüşünü savunan İnsan Hakları Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 66. yıldönümünde insan hakları sorunları bugün de dünyanın önemli sorunları arasında yer almayı sürdürüyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; dili, dini, ırkı ne olursa olsun bireye yaşama, düşüncesini özgürce ifade etme, eğitimde fırsat eşitliği gibi en doğal hakları tanıyan, Tüm insanlığın ortak değerleri üzerine kurulan kurallar bütünüdür. Tanıdığı evrensel haklar sayesinde tüm insanlar için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi sorumluluğu başta devletin her kurumu olmak üzere, sivil toplum örgütlerinin ve basının görevidir. İnsanlarımızın, insan hakları konusunda bilgilendirilmesi, hak ve özgürlüklerinin korunup hayata geçirilmesi en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Bu bilinçten hareketle yerelde ve genelde demokrasi ve insan hakları standartlarının yükseltilmesi, insan haklarına göre şekillenmiş bir toplum düzeninin hayal olmaktan çıkarak, dünyanın her yerinde gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum’.

Galeri